Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena pěstování plodin na orné půdě a trvalých travních porostech:

pšenice – 160 ha
ječmen – 80 ha
oves – 50 ha
triticale – 60 ha
řepka – 110 ha
kukuřice na siláž – 100 ha
brambory průmyslové – 30 ha
brambory sadbové – 40 ha
Louky a pastviny – 910 ha