O nás

Zemědělská společnost Farma Číhaň s.r.o. byla založena 23. září 2002. Nachází se 15 km východně od Klatov a obhospodařuje celkem 1540 ha, z toho 630 ha orné půdy a 910 ha luk a pastvin v katastrech Číhaň, Zdebořice, Křížovice, Hnačov, Plánička, Skránčice, Plánice, Zborovy, Kvasetice, Štípoklasy, Lovčice, Ždár a Brod u Kolince. Průměrná nadmořská výška je 570 m n. m. Společnost se zaměřuje na chov dojného a masného skotu a na klasickou zemědělskou výrobu a údržbu krajiny. Průměrný počet zaměstnanců je 23.

Společnost je součástí skupiny zemědělských podniků, do které patří: Farma Číhaň s.r.o., Agrospolečnost Koryta s.r.o., Zemědělské družstvo Koryta, Podhoran Černíkov a.s. a Vesa Velhartice, a.s. Dohromady obhospodařuje cca 5300 ha. Odbyt a nákup zajišťuje společně pro všechny podniky Bítovka odbytové družstvo.