Farma Číhaň s.r.o.

O nás

Zemědělská společnost Farma Číhaň s.r.o. byla založena 23. září 2002. Nachází se 15 km východně od Klatov a obhospodařuje celkem 1540 ha, z toho 630 ha orné půdy a 910 ha luk a pastvin v katastrech Číhaň, Zdebořice, Křížovice, Hnačov, Plánička, Skránčice, Plánice, Zborovy, Kvasetice, Štípoklasy, Lovčice, Ždár a Brod u Kolince. Průměrná nadmořská výška je 570 m n. m. Společnost se zaměřuje na chov dojného a masného skotu a na klasickou zemědělskou výrobu a údržbu krajiny. Průměrný počet zaměstnanců je 23.

Více informací

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu: 160 ks dojnic holštýnského plemene na produkci mléka, 260 ks krav bez tržní produkce mléka plemene simentál, 8 plemenných býků, 280 ks jalovic. V roce 2016 byly do produkční stáje dojnic v Číhani nainstalovány 2 dojící roboty Astronaut A4 od společnosti Lely.

Více informací

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena pěstování plodin na orné půdě a trvalých travních porostech: pšenice – 160 ha, ječmen – 80 ha, oves – 50 ha, triticale – 60 ha, řepka – 110 ha, kukuřice na siláž – 100 ha, brambory průmyslové – 30 ha, brambory sadbové – 40 ha, Louky a pastviny – 910 ha

Více informací

Nabídka práce

PDF ke stažení zde