Fotogalerie

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena pěstování plodin na orné půdě a trvalých travních porostech:

pšenice – 160 ha, ječmen – 80 ha, oves – 50 ha, triticale – 60 ha, řepka – 110 ha, kukuřice na siláž – 100 ha, brambory průmyslové – 30 ha, brambory sadbové – 40 ha, Louky a pastviny – 910 ha

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu: 160 ks dojnic holštýnského plemene na produkci mléka, 260 ks krav bez tržní produkce mléka plemene simentál, 8 plemenných býků, 280 ks jalovic. V roce 2016 byly do produkční stáje dojnic v Číhani nainstalovány 2 dojící roboty Astronaut A4 od společnosti Lely.